Obavijest o radu Ekonomskog fakulteta

Obavijest o radu Ekonomskog fakulteta

Od ponedjeljka 16.3.2020. godine na Ekonomskom fakultetu raditi će samo dežurna Studentska služba i dekanat/tajništvo Fakulteta.

Radno vrijeme Studentske službe i dekanata/tajništva fakultet biti će od 7:30 do 14 sati.  Pored toga svi studenti mogu se javiti i na telefon 036/355-100.

Nastava će se organizirati putem Google-ovih učionica ili sustava e – učenja SUM-a o čemu će studenti biti detaljnije informirani u ponedjeljak 16.3.2020. godine.

Molimo sve studente da se u cilju zaštite osobnog zdravlja i zaštite javnog zdravlja pučanstva, striktno pridržavaju svih preporuka Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva i Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanske županije, kao i Zavoda za javno zdravstvo.