OBAVIJEST O PROMOCIJI U MOSTARU

OBAVIJEST O PROMOCIJI U MOSTARU

Promocija diplomiranih na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

U cilju pripreme sljedeće promocije diplomanata na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, studenti su obvezni sljedeće:

     A.) studenti jednogodišnjeg i dvogodišnjeg diplomskog studija u Vitezu i Mostaru, kako bi bili uključeni u sljedeću promociju, obvezni su ispuniti sve obveze i obraniti rad najkasnije do petka 20.11.2020. godine;

     B.) studenti četverogodišnjeg preddiplomskog studija poslovne ekonomije dužni su predati rad i okončati sve svoje obveze najkasnije do petka 20.11.2020. godine;

     C.) studenti stručnog studija u Vitezu i Mostaru, dužni su predati rad i okončati sve svoje obveze najkasnije do petka 20.11.2020. godine.

Sve ostale obavijesti vezane za promociju pratite na web stranici Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru.