Obavijest o promociji na Ekonomskom fakultetu

Obavijest o promociji na Ekonomskom fakultetu

Obavijest o promociji i dodijeli diploma na Ekonomskom fakultetu u Mostaru i u centru Vitez

U promociju na Ekonomskom fakultetu u Mostaru i u centru Vitez biti će uključeni sljedeći studenti:

     A. Studenti jednogodišnjeg i dvogodišnjeg diplomskog studija koji do petka 19.11.2021. godine do 15 sati uspješno obrane diplomski rad,

     B. Studenti četverogodišnjeg preddiplomskog studija koji su do 30.9.2021. godine uspješno uradili završni rad i predali zahtjev za obradu dosjea u studentskoj službi,

     C. Studenti stručnog studija koji su do 30.9.2021.godine uspješno uradili završni rad ili do 30.9.2021. položili sve ispite po starom Nastavnom planu i programu te predali zahtjev za obradu dosjea u studentskoj službi.

Dodjela diploma organizirati će se u terminu od 15. do 17. prosinca 2021. godine, sukladno epidemiološkim mjerama koje budu na snazi.

Studenti prilikom dolaska na promociju trebaju dostaviti uplatnicu od 70 KM, svrha uplate „za diplomu“ te potpisat se u bilježnicu koja će biti u hodniku prije ulaska u dvoranu na dan promocije. Sa sobom na promociju obvezno trebaju ponijeti osobni dokument i kemijsku olovku.

Sve daljnje upute pratite na Internet stranicama Ekonomskog fakulteta.