Obavijest o promociji diplomanata i dodjeli diploma - Mostar

Obavijest o promociji diplomanata i dodjeli diploma - Mostar

Svečana promocija diplomanata i dodjela diploma na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, sukladno epidemiološkim mjerama, održat će se u Amfiteatru Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru u srijedu 15.12.2021. i četvrtak 16.12.2021. sljedećim redoslijedom:

1. za prvostupnike / bachelore ekonomije održat će se  

u srijedu 15.12.2021. s početkom u 10:00

/popis sjedišta, prvih 36 diplomanata/

u srijedu 15.12.2021. s početkom u 12:00

/popis sjedišta, preostalih 36 diplomanata/

2. za magistre ekonomije, jednogodišnji diplomski studij održat će se 

u četvrtak 16.12.2021. s početkom u 10:00

/popis sjedišta, prvih 47/

u četvrtak 16. 12. 2021. s početkom u 12:00

/popis sjedišta, preostalih 47/

3. za stručne prvostupnike /bachelore ekonomije održat će se 

u četvrtak 16. 12. 2021. s početkom u 14:00

/popis sjedišta, 26 diplomanata/

4. za magistre ekonomije, dvogodišnji diplomski studij održat će se 

u četvrtak 16. 12. 2021. s početkom u 14:00 

/popis sjedišta, 14 diplomanata/

Napomena: Sa sobom obvezno ponijeti osobni dokument i uplatnicu od 70,00 KM, svrha "za diplomu". Diplomanti trebaju doći pola sata prije početka promocije u hol Amfiteatra Ekonomskog fakulteta kako bi obukli togu i kapu i smjestiti se na svoje mjesto. Nakon preuzimanja diplome, diplomanti izlaze iz Amfiteatra Ekonomskog fakulteta. Promocija se održava bez prisustva javnosti sukladno epidemiološkim mjerama. 

Diplomanti koji su spriječeni doći na zakazanu promociju, trebaju se javiti na e-mail referada@ef.sum.ba najkasnije do ponedjeljka 13.12.2021.