Obavijest o promociji diplomanata i dodjeli diploma - Centar u Vitezu

Obavijest o promociji diplomanata i dodjeli diploma - Centar u Vitezu

Svečana promocija diplomanata i dodjela diploma na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, Centar u Vitezu, sukladno epidemiološkim mjerama, održat će se u prostorijama Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (Zgrada FIS Vitez) u petak 17.12.2021. u 17:00 sati.

1. stručni prvostupnici /bachelori ekonomije

2. magistri ekonomije (dvogodišnji diplomski studij)

Napomena: Sa sobom obvezno ponijeti osobni dokument i uplatnicu od 70,00 KM, svrha "za diplomu". Diplomanti trebaju doći pola sata prije početka promocije u prostorije Ekonomskog fakulteta kako bi obukli togu i kapu i smjestiti se na svoje mjesto. Promocija se održava bez prisustva javnosti sukladno epidemiološkim mjerama. 

Diplomanti koji su spriječeni doći na zakazanu promociju, trebaju se javiti na e-mail referada@ef.sum.ba najkasnije do ponedjeljka 13.12.2021.