Obavijest o održavanju promocije u Mostaru

Obavijest o održavanju promocije u Mostaru

Dana 29. studenog 2023. godine s početkom u 11:00 sati u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača održati će se promocija studenata Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Promocija studenata Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru održati će se dana 29. studenog 2023. godine s početkom u 11:00 sati u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača sljedećim redoslijedom:

    1. stručni prvostupnici / bachelori ekonomije (stručni studij)
    2. prvostupnici /bachelori ekonomije (preddiplomski studij)
    3. magistri ekonomije (dvogodišnji diplomski studij)
    4. magistri ekonomije (jednogodišnji diplomski studij)

Troškovi promocije su 70,00 KM, uplatu izvršiti na žiro račun broj 3381302271312140 UNICREDIT BANKA d.d.  Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru s naznakom „za diplomu“.

Dokaz o uplati treba dostaviti najkasnije do 24.11.2023. godine  u studentsku službu Fakulteta, ured broj 3 ili poslati na e-mail referada@ef.sum.ba.

Diplomanti trebaju na promocije doći jedan sat prije početka održavanja promocije i obvezno ponijeti osobni dokument.

Ostale informacije objaviti će se naknadno.