Obavijest o održavanju promocije u Mostaru

Obavijest o održavanju promocije u Mostaru

Dana 7. lipnja 2023. godine u Amfiteatru Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru s početkom u 11:00 sati biti će održana promocija stručnih prvostupnika /bachelora ekonomije, prvostupnika /bachelora ekonomije i magistara ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Promocija će biti održana sljedećim redoslijedom:

-stručni prvostupnik/bachelor ekonomije (stručni studij),
-prvostupnik / bachelor ekonomije (preddiplomski studij),
-magistar ekonomije (dvogodišnji diplomski studij),
-magistar ekonomije (jednogodišnji diplomski studij).

Svi diplomanti dužni su doći u 10:00 u Amfiteatar Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Troškovi promocije su 70,00 KM.

Uplatu izvršiti na žiro račun broj 3381302271312140 UNICREDIT BANKA d.d. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru s naznakom za diplomu.

Dokaz o uplati, treba dostaviti najkasnije do 1. lipnja 2023.godine u studentsku službu Fakulteta /ured br. 3/.