Obavijest o dodjeli diploma u Mostaru

Obavijest o dodjeli diploma u Mostaru

Dodijele diploma na Ekonomskom fakultetu u Mostaru i Vitezu održati će se 18.12.2020. godine.

Dodjela diploma za stručne prvostupnike/bachelore ekonomije, prvostupnike/bachelore ekonomije i magistre struke Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru održat će se u petak 18.12.2020. godine u vremenu od 9:30 do 16:00 sati u prostorijama Ekonomskog fakulteta prema sljedećem rasporedu:

1)      Stručni prvostupnici / bachelori ekonomije od 9:30 do 10:30 sati

2)      Prvostupnici / bachelori ekonomije od 11:00 do 13:00 sati

3)      Magistri ekonomije (dvogodišnji diplomski studij) 13:30 do 13:50 sati

4)      Magistri ekonomije (jednogodišnji diplomski studij) 14:00 do 16:00 sati

Napomena: Studenti će se prilikom preuzimanja diplome potpisati u bilježnicu diplomiranih studenata i na prisegu. Sa sobom obvezno ponijeti osobni dokument, kemijsku olovku i uplatnicu u iznosu od 70 KM za tiskanje diplome. Studenti su dužni pridržavati se svih propisanih epidemioloških mjera i preporuka i unutar zgrade Fakulteta neće biti dopušteno zadržavanje ni slikanje.

Studenti koji nisu u mogućnosti preuzeti diplome, neka se jave u Studentsku službu u Mostaru radi dogovora o konačnom terminu uručenja diplome.

Raspored preuzimanja diploma na linkovima u popisu ispod:

1)      Stručni prvostupnici/bachelori ekonomije (180 ECTS) od 9:30 do 10:30 sati (klikni i preuzmi)

2)      Prvostupnici / bachelori ekonomije (240 ECTS) od 11:00 do 13:00 sati (klikni i preuzmi)

3)      Magistri ekonomije (dvogodišnji diplomski studij) 13:30 do 13:50 sati (klikni i preuzmi)

4)      Magistri ekonomije (jednogodišnji diplomski studij) 14:00 do 16:00 sati (klikni i preuzmi)

 

Dekanove nagrade će se uručiti uz dodjelu diploma u Mostaru, 18. prosinca 2020. godine u 10 sati.