Obavijest o dodjeli diploma u Centru u Vitezu

Obavijest o dodjeli diploma u Centru u Vitezu

Dodijele diploma na Ekonomskom fakultetu u Mostaru i Vitezu održati će se 18.12.2020. godine.

Dodjela diploma za stručne prvostupnike / bachelore ekonomije i magistre struke Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru održat će se u petak 18.12.2020. godine u vremenu od 17:00 do 18:00 sati u prostorijama Ekonomskog fakulteta (zgrada FIS-a).

   I. Stručni prvostupnici / bachelori ekonomije

   II. Magistri ekonomije (dvogodišnji diplomski studij)

Napomena: Studenti će se prilikom preuzimanja diplome potpisati u bilježnicu diplomiranih studenata i na prisegu. Sa sobom obvezno ponijeti osobni dokument, kemijsku olovku i uplatnicu u iznosu od 70 KM za tiskanje diplome. Studenti su dužni pridržavati se svih propisanih epidemioloških mjera i preporuka i unutar zgrade Fakulteta neće biti dopušteno zadržavanje ni slikanje.

Studenti koji nisu u mogućnosti preuzeti diplome, neka se jave u Studentsku službu u Mostaru radi dogovora o konačnom terminu uručenja diplome.

Popis diplomanata preuzmite na sljedećem linku (klikni i preuzmi).