Obavijest o dekanskom ispitnom roku 2020

Obavijest o dekanskom ispitnom roku 2020

Obavještavaju se studenti o terminu održavanja drugog izvanrednog ispitnog rokova (dekanski rok) u akademskoj 2019./2020. godini.

 

TERMINI ISPITA MOSTAR (kliknite za preuzimanje)

 

TERMINI ISPITA CENTAR VITEZ (kliknite za preuzimanje)

 

Krajnji rok za prijavu ispita je 1 dan (24 sata) prije termina ispitnog roka.

Rok za odjavu je 1 dan (24 sata) prije termina ispitnog roka.

Studenti na izvanrednom (dekanskom) roku mogu prijaviti i polagati samo 1 (jedan) nepoloženi kolegij.

Svi studenti koji ispite polažu komisijski, uplatnicu za troškove ispita trebaju dostaviti na mail referada@ef.sum.ba.

Studenti koji nisu u sustavu ISS-a i ispite prijavljuju putem „plavih prijavnica“, prijavu za ispit zajedno s uplatnicom šalju na mail referada@ef.sum.ba.

Studenti koji su ranije slušali kolegij i nisu do sada bili priključeni nekoj od e-učionica na kolegijima koje polažu, trebaju se e-mailom javiti predmetnom nastavniku i objasniti svoju situaciju.