O CENTRU

O CENTRU

Centar za cjeloživotno učenje je centar koji djeluje pri Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Centar je osnovan 2011. godine  i obavlja poslove pružanja svih oblika učenja tijekom života čija je svrha stjecanje i unaprjeđivanje kompetencija za osobne, društvene i profesionalne potrebe u skladu s pozitivnim propisima.

Osnovni ciljevi Centra

Kroz svoje djelovanje Centar nastoji pružati nova, ali i razvijati postojeća znanja s područja ekonomije svim zainteresiranim korisnicima. Također, Centar pruža i usluge savjetovanja u širokom spektru ekonomskih disciplina s ciljem cjeloživotnog učenja. Centar za cjeloživotno učenje kontinuirano prilagođava svoje programe globalnim trendovima.

Područja cjeloživotnog učenja

 - Računovodstvo i revizija
 - Poslovne financije
 - Poslovna informatika
 - Menadžment
 - Poduzetništvo
 - Marketing
 - Europske integracije
 - Ostala područja ekonomije i srodnih primijenjenih područja