Nastupno predavanje dr.sc. Ante Džidić za izbor u zvanje docenta

Nastupno predavanje dr.sc. Ante Džidić za izbor u zvanje docenta

Dr. sc. Ante Džidić, pristupnik za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent, znanstveno područje društvene znanosti, polje ekonomija, grana financije, skupina predmeta „financije“, održat će nastupno predavanje pred Povjerenstvom, nastavnicima i studentima, sukladno odredbama Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

Nastupno predavanje biti će održano u ponedjeljak 10. veljače 2020. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, u dvorani 6 s početkom u 10,15 sati na temu „Bihevioristički aspekti donošenja financijskih i investicijskih odluka“.

Nakon nastupnog predavanja pisanu ocjenu o nastupnom predavanju, na propisanom obrascu, dat će Povjerenstvo u sastavu:

izv. prof. dr. sc. Igor Živko, predsjednik

izv. prof. dr. sc. Željko Šantić, član

izv. prof. dr. sc. Josipa Grbavac, član