Najava X. susret katedri za računovodstvo

Najava X. susret katedri za računovodstvo

Stanje i perspektive računovodstvene profesije - ODRŽIVOST


ČETVRTAK, 13.07.2023.

X. INTERKATEDARSKI SKUP

PREDSTAVLJANJE POSTIGNUĆA KATEDRI U PROŠLOJ GODINI

PREDSTAVLJANJE NOVIH IZDANJA

• IZV. PROF. DR. SC JELENA POLJAŠEVIĆ "FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE", 2022.

• IZV. PROF. DR.SC MAJA LETICA, IZV. PROF.DR.SC AMRA GADŽO, DOC.DR.SC. BENINA VELEDAR. "UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO U JAVNOM SEKTORU", 2022.

• ZBORNIKA RADOVA I. SIMPOZIJA  RAČUNOVODSTVENA PROFESIJA IZMEĐU ODRŽIVOSTI, INFLACIJE I EU INTEGRACIJA", 2023.

NOVI PROJEKTI


PETAK, 14.07.2023.

OKRUGLI STOL

"KONCEPT ODRŽIVOSTI U NASTAVNIM PLANOVIMA I PROGRAMIMA EKONOMSKIH FAKULTETA"

SVEČANO OBILJEŽAVANJE DESET GODINA SUSRETA KATEDRI


SUBOTA, 15.07.2023.

ZAKLJUČAK SKUPA