Memorandum o suradnji potpisan između Agencije za osiguranje depozita BiH i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

Memorandum o suradnji potpisan između Agencije za osiguranje depozita BiH i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

Potpisanim Memorandumom između Agencije za osiguranje depozita BiH i  Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru uspostavlja se suradnja dviju institucija u području znanstveno-istraživačke, stručne i obrazovne djelatnosti.

Memorandum je potpisan od strane ravnatelja Agencije za osiguranje depozita BiH gosp. Krešimira Šoljica i dekana Ekonomskog fakulteta red. prof. dr. sc. Igora Živka.