Kvalifikacijsko testiranje kandidata za sudske vještake iz ekonomske struke

Kvalifikacijsko testiranje kandidata za sudske vještake iz ekonomske struke

Federalno ministarstvo pravde provodi kvalifikacijsko testiranje kandidata za sudske vještake iz ekonomske struke.

U suradnji s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Mostaru testiranje kandidata održat će se u subotu 18.5.2019. godine u zgradi Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru dvorana 111 sa početkom u 11 sati.