Kontaktiranje mentora na izradi završnih i diplomskih radova

Kontaktiranje mentora na izradi završnih i diplomskih radova
 

Mole se studenti završnih godina preddiplomskog sveučilišnog studija, diplomskog sveučilišnog studija i stručnog studija da u razdoblju ispred nas elektroničkim putem kontaktiraju mentore na izradi završnih i diplomskih radova radi dogovora teme i hodograma izrade istih.