JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA - NAMEX

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA - NAMEX
Na temelju Memoranduma o poslovnoj suradnji zaključenog s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Mostaru, društvo NAMEKS d.o.o. Široki Brijeg kao vodeći domaći maloprodajni lanac supermarketa koji djeluje na području Hercegovine, raspisuje Javni natječaj za dodjelu pet stipendija za studente 4. i 5. godine Ekonomskog fakulteta.
 
JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA ZA REDOVNE STUDENTE EKONOMSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U MOSTARU ZA AKADEMSKU 2023./2024. GODINU.
UVJETI I KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJE:
- Studiranje na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru;
- Status redovnog studenta na 4. i 5. godini studija;
- Kandidat ne smije biti u radnom odnosu ili stariji od 30 godina;
- Visina prosjeka ocjena svih položenih ispita (uključujući sve godine studija);
- Angažman studenta u stručnim nastavnim i izvannastavnim aktivnostima (uvjerenja, certifikati, nagrade i sl.);
- Socijalni i materijalni status u obitelji studenta.
 
PRAVILA I UVJETI STIPENDIJE:
- Iznos mjesečne stipendije iznosi 400,00 KM;
- Studenti koji ostvare pravo na stipendiju, primaju stipendiju tijekom 8 (osam) mjeseci u akademskoj godini, od 01.12.2023.g. do 31.07.2024.g.;
- Prava, obveze i ostale odredbe će biti detaljno definirane ugovorom o dodjeli stipendija, koji će biti zaključen nakon provedenog postupka.
 
POTREBNA DOKUMENTACIJA:
- Kratak životopis s fotografijom, osobnim i kontakt podatcima studenta;
- Uvjerenje iz matične knjige rođenih;
- Uvjerenje o prebivalištu (CIPS);
- Uvjerenje o položenim ispitima s prikazanim prosjekom ocjena svih položenih ispita (uključujući sve godine studija);
- Uvjerenje o upisanom akademskoj 2023./2024. godini;
- Dokaz o ukupnim primanjima roditelja, odnosno skrbnika i ostalih članova zajedničkog kućanstva (potvrde o plaći, potvrde od zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti, izjava – kućna lista, uvjerenje o radnom statusu članova zajedničkog kućanstva)
- Kopija izvoda iz matične knjige umrlih za korisnike bez jednog ili oba roditelja.
 
Prijavu na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno ili putem pošte na adresu:
NAMEKS d.o.o. ŠIROKI BRIJEG
Fra Dominika Mandića 19
88220 Široki Brijeg
S naznakom “NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA“
 
Javni poziv ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.