Informacije o načinu izvođenja on – line nastave

Informacije o načinu izvođenja on – line nastave

Informacije o načinu izvođenja on – line nastave u periodu od 16.03.2020. do 29.03.2020.

Temeljem Zapovjedi Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanske županije od dana 12.3.2020. godine, obavještavamo vas da će se sva nastava na Fakultetu izvoditi on-line u razdoblju od 16.03.2020. do 29.03.2020. 

Tijekom definiranog razdoblja  nastava će se realizirati korištenjem e-learning platformi za distribuciju sadržaja, a to su: Google Classroom i/ili putem e – kolegija (https://eucenje.sum.ba/).

Nastavnici će u definiranom razdoblju, putem e-learning platformi, dostavljati materijale te informirati studente o konkretnim obvezama i aktivnostima vezanima uz pojedine nastavne cjeline kolegija. Također, svi nastavnici bit će dostupni studentima putem e-maila te na druge načine, u skladu s dogovorom.

Za sve tehničke probleme vezane za realizaciju on-line nastave studenti se mogu obratiti na e – mail: eucenje@ef.sum.ba.

Za sva ostala pitanja vezana uz novonastalu situaciju, možete se obratiti e-mailom prodekanima.

Molimo sve studente da poštuju obveze koje će dobiti od svojih nastavnika te da redovito prate informacije na web stranici i društvenim mrežama Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru:

Web: http://ef.sum.ba/
Facebook:  https://www.facebook.com/efsumba
Instagram: https://www.instagram.com/efsumba/

Telefonom na 036/355-100 u radnom vremenu Studentske službe i dekanata/tajništva fakultet koje će biti u razdoblju od 7:30 do 14 sati.