Info sesija predstavljanje Sveučilišta u Granadi

Info sesija predstavljanje Sveučilišta u Granadi

Cilj sesije je promoviranje Sveučilišta u Granadi u okviru međunarodne razmjene našim studentima, nastavnicima i administrativnom osoblju. Sesija će se održati 26.10.2016 (srijeda) u 10:00 sati na Građevinskom fakultetu, Matice hrvatske b.b., a voditelj je dr.sc. José Ángel Ruiz Jiménez, profesor suvremene povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Granadi.