III. međunarodna znanstvena konferencija

III. međunarodna znanstvena konferencija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru želi vam sretan 9. svibanj, Dan Europe i zajedno sa Asocijacijom za studije Europske zajednice u BiH najavljuje III. međunarodnu znanstvenu konferenciju.

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru zajedno sa Asocijacijom za studije Europske zajednice u BiH u najavljuje III. međunarodnu znanstvenu konferenciju "Economic System of European Union and Accession of Bosnia and Herzegovina – Challenges and Policies Ahead”, koja će se održati u 15. – 17. listopada 2020. u Mostaru.

Treća tradicionalna konferencije odgovorit će na izazove pridruživanja i procesa integracije u izmijenjenim uvjetima djelovanja EU i članica kandidata.

Sretan dan Europe.

Call for paper