Godišnji ispitni rokovi za akademsku 2021./2022.

Godišnji ispitni rokovi za akademsku 2021./2022.

Na slijedećim linkovima preuzmite okvirni godišnji raspored ispitnih rokova za Mostar i Vitez te Sveučilišni kalendar nastave za akademsku 2021./2022. godinu.

 

Godišnji raspored ispitnih rokova za akademsku 2021./2022. godinu za Preddiplomski i diplomski studij u Mostaru može se preuzeti na sljedećem linku: (klikni i preuzmi)

Godišnji raspored ispitnih rokova za akademsku 2021./2022. godinu za Preddiplomski i diplomski studij u centru Vitez može se preuzeti na sljedećem linku: (klikni i preuzmi)

Izvedbeni raspored ispitnih rokova sa definiranim točnim satnicama termina ispita utvrditi će se u skladu sa okvirnim godišnjim rasporedom.

Krajnji rok za prijavu ispita je 3 dana (3x24 sata) prije termina ispitnog roka.

Rok za odjavu je 2 dana (2x24 sata) prije termina ispitnog roka.

Sveučilišni kalendar nastave za akademsku 2021./2022. godinu možete preuzeti na slijedećem linku: Kalendar nastave (klikni i preuzmi)