Godišnji ispitni rokovi za akad. 2019./2020.

Godišnji ispitni rokovi za akad. 2019./2020.

Na slijedećim linkovima preuzmite godišnji raspored ispitnih rokova za Mostar i Vitez te Sveučilišni kalendar nastave za akademsku 2019./2020. godinu.

Godišnji raspored ispitnih rokova za akademsku 2019./2020. godinu za Preddiplomski i diplomski studij u Mostaru može se preuzeti na sljedećem linku: (klikni i preuzmi)

Godišnji raspored ispitnih rokova za akademsku 2019./2020. godinu za Preddiplomski i diplomski studij u Vitezu može se preuzeti na sljedećem linku: (klikni i preuzmi)

Izvedbeni raspored ispitnih rokova sa definiranim točnim satnicama termina ispita utvrditi će se u skladu sa okvirnim godišnjim rasporedom.

Krajnji rok za prijavu ispita je 3 dana (3x24 sata) prije termina ispitnog roka.

Rok za odjavu je 2 dana (2x24 sata) prije termina ispitnog roka.

Sveučilišni kalendar nastave za akademsku 2019./2020. godinu možete preuzeti na slijedećem linku: (klikni i preuzmi)