Dodjela diploma doktora znanosti za polaznike zajedničkog Poslijediplomskog doktorskog studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu

Dodjela diploma doktora znanosti za polaznike zajedničkog Poslijediplomskog doktorskog studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu

Dana 10. lipnja 2016. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu dodijeljene su diplome doktora znanosti polaznicima zajedničkog Poslijediplomskog doktorskog studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Polaznici ovog zajedničkog Poslijediplomskog doktorskog studija promovirani su u akademsko zvanje doktora znanosti na svečanoj promociji na Sveučilištu u Mostaru, a s obzirom da se radi o zajedničkom studiju stekli su i diplomu Sveučilišta u Splitu.

Diplomu Sveučilišta u Splitu dodijelili su dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu prof.dr.sc. Željko Garača te voditelji  zajedničkog Poslijediplomskog doktorskog studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskoga fakultet Sveučilišta u Splitu prof.dr. sc. Željko Šuman i prof.dr.sc. Želimir Dulčić.