Dobitnici Dekanove nagrade za 2022./2023.

Dobitnici Dekanove nagrade za 2022./2023.

Na temelju članka 149. Statuta Sveučilišta u Mostaru, Odluci Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Izvješća o prispjelim prijavama na natječaj ur. broj: 02-1506-04/23 od 14.11.2023. godine, Dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru donosi:

R J E Š E N J E

Studentima koji su u akademskoj 2022./2023. godini ostvarili najbolji uspjeh na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru sa svake godine studija, dodjeljuje se Dekanova nagrada u neto iznosu od po 200,00 KM.

Nagrada Dekana dodjeljuje se sljedećim studentima:

Diplomski studij:

  1. Mia (Tade) Drljo, završila jednogodišnji diplomski studij poslovne ekonomije s prosjekom ocjena 5,00
  2. Dino (Avdija) Kukolj, završio jednogodišnji diplomski studij poslovne ekonomije s prosjekom ocjena 5,00

Preddiplomski studij:

  1. Antonija (Luka) Vujeva, završila četvrtu godinu sveučilišnog preddiplomskog studija s prosjekom ocjena 4,78
  2. Ana (Marin) Radišić, završila prvu godinu sveučilišnog preddiplomskog studija s prosjekom ocjena 4,75
  3. Julija (Branko) Mijić, završila drugu godinu sveučilišnog preddiplomskog studija s prosjekom ocjena 4,60
  4. Ivana (Srećko) Perić, završila treću godinu sveučilišnog preddiplomskog studija s prosjekom ocjena 4,30

Stručni studij:

  1. Monika (Petar) Kovač, završila treću godinu stručnog studija poslovne ekonomije s prosjekom ocjena 4,11
  2. Sanja (Pepo) Tolo, završila drugu godinu stručnog studija poslovne ekonomije s prosjekom ocjena 4,00

Nagrade su dodjeljene na svečanoj promociji studenata u Mostaru, 29. studenog 2023. godine u 11,00 sati. (klikni i vidi objavu Svečana promociji studenata u Mostaru)

Nakon dodjele diploma i dekanovih nagrada dodijeljene su i zahvalnice studentima za promociju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i uspjeh na natjecanju GenChange 2023 (klikni i vidi dobitnike zahvalnica za akademsku 2022./2023.)