News

10.07.2020 - 13:10
Uredništvo časopisa studenata Ekonomskog fakulteta ˝SEF˝ i ove godine omogućilo je izlazak sada već jubilarnog 25. broja lista.Sedamnaest studenata, od 1. do 5. godine, vrijedno je radilo u istraživanju, pripremi i pisanju, na čelu sa glavnim...
10.07.2020 - 08:56
Linkovi za sve online ispite koji se odvijaju dana 10.7.2020. na Ekonomskom fakultetu.Nastavnik: Nikola Papac i Marija Čutura - Poduzetnička radionicaLink: https://meet.google.com/swb-azwz-jhc Nastavnik: Katerina Malić BandurLink: ...