BANKOVNA AKADEMIJA 2021.

BANKOVNA AKADEMIJA 2021.

U periodu od 5. srpnja do 9. srpnja 2021. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu se održala Bankovna akademija. Organizatori akademije su Ekonomski fakultet Zagreb i FINA – Financijska agencija.

Na edukaciji su se obrađivale aktualne i specifične teme iz bankarstva, a predavači su bili vrhunski i iskusni profesionalci iz bankarskog i informatičkog sektora.

Teme koje su se obrađivale na Akademiji su se odnosile na aktualne teme iz područja bankarstva, primjenu umjetne inteligencije u bankarstvu, superviziju banaka, razvoj elektroničkog poslovanja, ali i važnost mentalnog i psihičkog zdravlja. Aktualne teme iz bankarstva su predavali vrhunski profesionalci s dugogodišnjim iskustvom, a neke od tema su: Kreditni rejting, Upravljanje rizicima, Održivost bankarskog poslovanja, Poslovanje s klijentima, Upravljanje rizicima i Upravljanje ljudskim resursima. O važnosti supervizije banaka, razvoja elektroničkog poslovanja i platnih sustava u RH predavanja su držali stručnjaci iz Hrvatske narodne banke i FINA-e. Na Akademiji je naglašena važnost razvoja tehnologije i obrađene su važne teme iz područja IT-a kao što su Umjetna inteligencija u bankarstvu i Primjena informacijskih tehnologija.

Također, osim ovih važnih i aktualnih tema iz područja bankarstva studenti su na edukaciji imali i predavanje o važnosti psihičkog i mentalnog zdravlja.

Akademija je bila interaktivna i poticala je studente da u svakom predavanju aktivno sudjeluju.

Studenti se zahvaljuju voditeljici programa prof.dr.sc. Aniti Pavković i tehničkom tajniku programa mag.oec. Augustu Cesarecu na lijepoj dobrodošlici.

Akademija je bila organizirana na vrhunskom nivou i nadamo se da će postati tradicija, a svim studentima koji su zainteresirani za bankarstvo i financije preporuke da se prijave naredni put.