03.10.2022 - 14:39
Odluka o uvjetima upisa u višu godinu studija na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u akademskoj 2022./2023. godini.Odobrava se prijenos još jednog nepoloženog predmeta bez obzira na njegovu bodovnu težinu u odnosu na propisane uvjete upisa...
03.10.2022 - 14:09
Nova akademska 2022./2023. godina započela je uvodnim predavanjima u ponedjeljak 3.10.2021. godine na  Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.Dana 3.10.2022. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru počela je nova akademska 2022...