Natječaj - Za obavljanje stručne studentske prakse za akademsku 2014./2015. godinu GOSPODARSKA KOMORA

10.11.2014 - 15:49
Natječaj - Za obavljanje stručne studentske prakse za akademsku 2014./2015. godinu GOSPODARSKA KOMORA
Temeljem odluke Upravnog odbora Gospodarske komore Grada Mostara (GK Mostar) o otvaranju dva mjesta za studentsku praksu u GK Mostar objavljuje se
 
NATJEČAJ
 
Za obavljanje stručne studentske prakse za akademsku 2014./2015. godinu.
 
Prilog - Natječaj