Obveze prilikom pristupanja ispitu - Indeks i osobni dokument

24.09.2014 - 07:45
Obveze prilikom pristupanja ispitu - Indeks i osobni dokument

Pri dolasku na ispit svaki kandidat mora imati indeks i osobni dokument sa slikom (osobna iskaznica ili putovnica), bez kojih neće biti moguće pristupiti ispitu.