AAI - novi korisnički elektronički identiteti studenata

11.11.2019 - 10:29
AAI - novi korisnički elektronički identiteti studenata

U sklopu projekta autentifikacijske i autorizacijske infrastrukture na Sveučilištu u Mostaru kreirani su novi korisnički elektronički identiteti za sve studente i nastavnike Sveučilišta. Novi korisnički identiteti će se od 4. studenog 2019. godine koristiti za pristup uslugama koje nudi IT centar Sveučilišta u Mostaru (SUMIT) - Informacijskom sustavu Sveučilišta (ISS), Studomatu, sustavu za e-učenje…

elektroničkim identitetom se može prijaviti i na eduroam (globalna edukacijska bežična internetska mreža, https://eduroam.sum.ba).

Kako bi se uspješno prijavili u sve sustave, studenti moraju preuzeti svoje korisničke identitete.

Upute za preuzimanje nalaze se na linku. Studenti, radi preuzimanja korisničkih identiteta, nisu dužni dolaziti na Studentsku referadu, ali se trebaju pridržavati postavljenih uputa kako bi preuzimanje bilo uspješno.

Za sve poteškoće u vezi preuzimanja novi korisničkih podataka, studenti se mogu obratiti ISS administratoru na e-mail damir.lucovic@ef.sum.ba

Od 4. studenog 2019. godine, svi ranije dodijeljeni korisnički identiteti i lozinke za korištenje ISS-a prestaju vrijediti. 

Dokumenti uz obavijesti:
PrilogVeličina
PDF icon Dodjeljivanje_identiteta_stud.pdf347.38 KB