Usmeni dio ispita za studente koji su položili pismeni dio ispita iz svih kolegija kod doc.dr.sc. Branimira Skoke

07.10.2014 - 10:16
Usmeni dio ispita za studente koji su položili pismeni dio ispita iz svih kolegija kod doc.dr.sc. Branimira Skoke
Usmeni dio ispita za studente koji su položili pismeni dio ispita iz svih kolegija kod doc.dr.sc. Branimira Skoke održat će se u četvrtak 09.10.2014. godine u 15 sati.