Obavijest o dekanskim rokovima

30.10.2014 - 13:11
Obavijest o dekanskim rokovima

Obavijest studentima Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru centar Orašje kako će se dekanski ispitni rok održati u srijedu 5.11.2014. godine za I. i III.

godinu u 15'30, a za II. godinu stručnog studija i I. godinu dvogodišnjeg diplomskog studija u četvrtak 6.11.2014. godine u 15'30