Poziv za prijavu u Klub poslodavaca

Poziv za prijavu u Klub poslodavaca

Pozivaju se svi studenti koji  do sada nisu poslali prijave u Klub poslodavaca Ekonomskog fakulteta da dostave svoje prijave i životopise u najskorijem roku.

Svoje prijave i životopise mogu poslati studenti svih godina na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Njihove prijave i životopise proslijediti će se svim članovima Kluba poslodavaca Ekonomskog fakulteta.

Svi detalji o dosadašnjim aktivnostima, pravilima rada Kluba poslodavaca te poduzećima članovima Kluba poslodavaca nalaze se na linku: http://ef.sum.ba/hr/klub-poslodavaca