Gostujuće predavanje Dalibora Ćubele - Stay humble work hard

Gostujuće predavanje Dalibora Ćubele - Stay humble work hard

Predsjednik Uprave UniCredit banke d.d. Mostar gosp. Dalibor Ćubela održao je gostujuće predavanje pod naslovom „Stay humble work hard” na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Dalibor Ćubela završio je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, a UniCredit banci pridružio se 2001. godine. U banci je obavljao različite poslove i aktivnosti te stekao bogato iskustvo kroz rad na rukovodećim pozicijama u Marketingu, Korporativnom bankarstvu i Upravljanju rizicima, bio je član Uprave,  obavljao je funkciju direktora UniCredit Bank Banja Luka, a od 2016. godine na dužnosti je predsjednika Uprave UniCredit Bank d.d. Mostar.

Kroz svoje predavanje ispričao je svoj profesionalni put, stavljajući naglasak na sve ono što smatra da je bilo važno na njegovom osobnom putu razvoja karijere dajući time konkretne savjete studentima.

Tajna uspjeha je naporan rad, naglasio je, nije dovoljno pobijediti u svom selu ili gradu, trebate se uspoređivati sa najboljim, istaknuo je Dalibor Ćubela. “Danas Bogu hvala ima interneta, imate dostupno znanje, imate dostupnu mogućnost da učite, da se razvijate kao da sjedite u Londonu. Prema tome, samo je do Vas hoćete li naći motiv, hoćete li težiti prema najboljoj literaturi i najboljim znanjima za osobni razvoj.”, objasnio je Ćubela.

Nemojte težiti biti u prosijeku, pronađite motivaciju i optimizam za nešto više od prosjeka, kazao je na kraju izlaganja.

UniCredit je uspješna banka, koja svojoj širokoj franšizi od 26 miliona klijenata, nudi jedinstveno poslovanje putem prodajne mreže u zapadnoj, centralnoj i istočnoj Europi. Zapošljava više od 1200 ljudi u BiH, a proizvodi i servisi banke dostupni su građanima u svim dijelovima BiH. Za svoje dugogodišnje uspjehe i rad osvojila je brojna priznanja i nagrade, među kojima je i nagrada za najbolju banku u BiH i najbolju financijsku kompaniju u BiH.

Veliki broj bivših studenata Ekonomskog fakulteta na različite načine doprinosi uspješnom timu ove banke.

Nakon predavanja predsjednik Uprave UniCredit bank d.d. Mostar gosp. Dalibor Ćubela i dekanica Ekonomskog fakulteta prof.dr.sc. Mila Gadžić potpisali su sporazum o pristupanju UniCredit bank d.d. Mostar u Klub poslodavaca Ekonomskog fakulteta