Ispiti kod prof. dr.sc. Maje Lamza Maronić

31.01.2015 - 14:48
Ispiti kod prof. dr.sc. Maje Lamza Maronić

Pismeni ispit za kolegije koje predaje prof.dr.sc. Maja Lamza Maronić će se održati u srijedu, 4.2.2015. u 16:30. Usmeni dio ispita će se održati 7.2.2015., a točna satnica će biti objavljena na rezultatima pismenog dijela ispita.