Održano gostujuće predavanje – kvantitativni pristupi u znanstvenom i stručnom radu

Održano gostujuće predavanje – kvantitativni pristupi u znanstvenom i stručnom radu

U ponedjeljak 21. siječnja 2019. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru održano je gostujuće predavanje na temu "Kvantitativni pristupi u znanstvenom i stručnom radu: primjeri iz međunarodne ekonomije˝. 

Gostujuće predavanje održao je dr.sc. Mile Bošnjak, docent na Katedri za međunarodnu ekonomiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pred brojnim studentima preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studija, kao i kolegama nastavnicima, dr.sc. Mile Bošnjak prikazao je rezultate istraživanja zasnovanih na kvantitativnoj metodologiji, pojašnjavajući različite pristupe i njihov utjecaj na stupanj preciznosti procjena na osnovu dobivenih rezultata, kao i primjenu istih u donošenju poslovnih odluka.