Uvodno predavanje za novu generaciju studenata

Uvodno predavanje za novu generaciju studenata

Dana 2. listopada 2018. godine održano je uvodno predavanje za studente 1. godine preddiplomskog i stručnog studija na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Ovim predavanjem započeo je i službeno akademski put nove generacije brucoša na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. 

Riječi iskrene dobrodošlice uputila je dekanica prof.dr.sc. Mila Gadžić, zajedno sa prodekanima prof.dr.sc. Igorom Živkom i doc.dr.sc. Nikolom Papcem. U svome obraćanju osvrnuli su se na prošlost i organizaciju fakulteta, studijske cikluse i smjerove, prava i obveze u tijeku studiranja te na razne projektne aktivnosti koje fakultet radi i koje ih u narednom periodu čekaju. 

U rad Studentske službe, novu generaciju brucoša, uputila je voditeljica službe Arijana Laura. 

Nakon uvodnog dijela studenti su započeli s prvim predavanjem iz kolegija Matematika, kod nositelja kolegija doc.dr.sc. Anele Čolak.

Uz toplu dobrodošlicu svim studentima još jednom želimo puno sreće i uspjeha u tijeku njihova studiranja.

Brucoši sretno!!!