Studenti Ekonomskog fakulteta u Code Hub-u učili o projektnom menadžmentu i razvoju poslovnog modela

Studenti Ekonomskog fakulteta u Code Hub-u učili o projektnom menadžmentu i razvoju poslovnog modela

U ponedjeljak, 16.4.2018. godine u Code Hub-u Mostar održano je predavanje namijenjeno studentima Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru u pratnji doc.dr.sc. Nikole Papca.

U prvom dijelu dvosatnog predavanja studenti su imali priliku čuti kako se teorijsko znanje o projektnom menadžmentu stečeno na fakultetu može primijeniti u pisanju i provedbi projekata međunarodnih donatora. Predavanje je održala gospođica Ana Bogdanović, marketing koordinator INTERA Tehnološkog Parka. U svom se izlaganju osvrnula na značaj europskih fondova, a posebnu je pažnju usmjerila na program prekogranične suradnje Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore kroz koji INTERA TP u suradnji s partnerima implementira projekt CODE. Upravo je na ovom primjeru objasnila faze projektnog menadžmenta, ali i studentima, budućim korisnicima, predstavila prvi rezultat projekta – Code Hub Mostar.

U drugom dijelu ovog predavanja studente je gospodin Goran Dodig, voditelj financija i poslovnog konzaltinga INTERA Tehnološkog Parka, uveo u svijet poduzetništva prezentirajući tajne razvoja poslovnog modela. Ovaj suvremeni pristup razvoju poslovanja jača teorijska znanja o poslovnom planu koja studenti stječu na Ekonomskom fakultetu, ali ih i potiče na razmišljanje o pokretanju vlastitih poduzeća.

Ovakvim predavanjima studentima se pruža mogućnost stjecanja novih, praktičnih znanja pripremajući ih dodatno za tržište rada.