Rektor i prorektori Sveučilišta u Mostaru posjetili Ekonomski fakultet

Rektor i prorektori Sveučilišta u Mostaru posjetili Ekonomski fakultet

Rektor Sveučilišta u Mostaru prof.dr.sc. Zoran Tomić sa prorektorima i glavnim tajnikom Sveučilišta u Mostaru posjetio je Ekonomski fakultet i sastao se sa dekanicom prof.dr.sc. Milom Gadžić i prodekanima.

Tema razgovora bila je budućnost i razvoj Sveučilišta u Mostaru. Rektor je u svom izlaganju istakao ključne planove i strateške pravce u kojima će se kretati Sveučilište u Mostaru u budućem periodu.

Dekanica prof.dr.sc. Mila Gadžić izvijestila je rektora o najznačajnijim aktivnostima, projektima, ali i problemima sa kojima se susreće u svome radu. Istaknuta je važnost potrebe što hitnijeg zajedničkog rješavanja različitih problema koje imaju svim fakulteti na Sveučilištu u Mostaru. Također je naglašena važnost nastavka procesa internacionalizacije Sveučilišta i poboljšanja međunarodne suradnje te novi pristup projektima.