Statistika sadržajna razlika

23.05.2017 - 15:33
Statistika sadržajna razlika

Ispit iz Statistike, sadržajna razlika, za studente prve godine dvogodišnjeg diplomskog studija održat će se u petak 02.06.2016. godine u 17:00 sati.

Predmetni asistent: Sanella Palac