In memoriam prof.dr.sc. Dane Kordić (1939. – 2017.)

In memoriam prof.dr.sc. Dane Kordić (1939. – 2017.)

 

U 78. godini života preminuo je prof.dr.sc. Dane Kordić, dugogodišnji profesor i dekan na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Prof.dr.sc. Dane Kordić, rođen je 1939. godine u Kruševu kod Mostara. U Kruševu je završio Osnovnu školu, dok je Gimnaziju završio u Mostaru. Diplomirao je 1964. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na kojem je magistrirao 1976. godine, a doktorirao 1987. godine.

Radio je na poslovima planiranja, financija i razvoja u poduzeću HEPOK iz Mostara, zatim u poduzeću Jadranski sliv iz Mostara te u Upravi društvenih prihoda Skupštine općine Mostar.

Od 1977. godine do umirovljenja bio je stalno uposlen na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Bio je nositelj kolegija iz područja Poslovne organizacije i Ekonomike poduzeća na dodiplomskim i poslijediplomskim studijama Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i dodiplomskom studiju Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Pored navedenog obnašao je i više različitih dužnosti, gdje se posebno može istaći i to da je bio ravnatelj Ekonomskog instituta Sveučilišta u Mostaru.

U periodu od 1998. do 2000. godine obnašao je dužnost prorektora Sveučilišta u Mostaru.

U periodu od 2002. do 2006. godine obnašao je dužnost Dekana Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

U svome znanstveno – istraživačkom radu objavio je više od 60 znanstvenih i stručnih radova, sudjelovao je u više od 30 istraživačkih projekata i na više znanstvenih i stručnih skupova i seminara.  Objavio je više udžbenika iz područja Organizacije poduzeća.