Dekanica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru na Ekonomskom forumu u Sarajevu

Dekanica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru na Ekonomskom forumu u Sarajevu

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu organizator je Ekonomskog foruma koji je održan 9.2.2017. godine u Sarajevu kao način povezivanja akademske zajednice, gospodarstva i nositelja vlasti u BiH. Dekanica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru red.prof.dr.sc. Mila Gadžić sudjelovala je u radu panela "Glas akademske zajednice".