Studentska anketa o kvaliteti nastave

Studentska anketa o kvaliteti nastave

Obavijest studentima kako će se za zimski semestar akademske 2016./2017. godine provest studentsko vrednovanje nastave ispunjavanjem on-line anonimnog upitnika za procjenu nastavnika i kolegija. Tek nakon što je student ispunio anketu biti će mu omogućeno prijavljivanje ispita na zimskom ispitnom roku.

 

Anketu je potrebno ispuniti do 28.1.2017.

 

Vrednovanje nastave provodi se putem ISS-a, studenti ankete neće dobiti na e-mail, ankete će biti dostupne u ISS izborniku (onoliko anketa koliko student ima upisanih predmeta u zimskom semestru).  

 

Određeni kolegij student može istim upitnikom procijeniti samo jednom.

 

Ispunjavanje anketa je obveza svakog studenta.

 

Anketa je anonimna

Prilikom davanja odgovora na anketu, odgovori neće ni na koji način biti povezani s informacijama o studentu, neće se moći ustanoviti na koji način je student vrednovao.

 

Pristup on-line anketi u ISS-u bit će omogućen od 23. siječnja 2017. godine.

 

Nakon logiranja potrebno je kliknuti na gumb za ankete da bi se pristupilo anketama, prikazano na slici ispod.