Predstavljanje Erasmus+ programa mobilnosti za sva tri studijska ciklusa

Predstavljanje Erasmus+ programa mobilnosti za sva tri studijska ciklusa

Predstavljanje Erasmus+ programa mobilnosti za sva tri studijska ciklusa kao i rada ESN-a kao studentske organizacije koja pruža pomoć i potporu dolaznim i odlaznim studentima na međunarodne studijske programe.

Predstavljanje će se održati 20.10.2015. u 10:00 sati (utorak) na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u predavaonici B.