Informacije o upisu 2015./2016. - ORAŠJE upisi se vrše od 24.8.-1.10.2015. u vremenu od 15-20 sati.

Informacije o upisu 2015./2016. - ORAŠJE upisi se vrše od 24.8.-1.10.2015. u vremenu od 15-20 sati.

UPIS U TIJEKU

Upisi se vrše od 24.8.-1.10.2015. u vremenu od 15-20 sati. 

Orašje- stručni studij

Obavijest zainteresiranim kandidatima za upis u I. godinu stručnog studija centra Orašje Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru kako se prijave za upis i dodatne informacije mogu dobiti u uredu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Srednja škola fra Martina Nedića; Zaobilaznica Jug II bb, Orašje na II. katu.

 

Informacije se mogu dobiti na mail: katica.zivkovic@sve-mo.ba ili marija.prusina@sve-mo.ba ili efupisi@sve-mo.ba ili putem telefona 036/355-101 u Mostaru ili 031/717-191 u centru Orašje.