Potpisan Memorandum o suradnji sa Financijsko-informatičkom agencijom F BiH

Potpisan Memorandum o suradnji sa Financijsko-informatičkom agencijom F BiH

Dana, 16. veljače 2024. godine u sjedištu Financijsko-informatičke agencije FBiH u Sarajevu, potpisan je Memorandum o suradnji između Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Financijsko-informatičke agencije (FIA).

Memorandum su potpisali dekan prof. dr. sc. Igor Živko i direktorica FIA-e gđa. Irma Borovac.

Potpisani Memorandum predstavlja temelj za realizaciju kvalitetnijeg znanstveno-istraživačkog rada, bolju povezanost ljudi i ideja, ali i suradnju u poljima od interesa za obje institucije. FIA svojim bazičnim djelovanjem omogućuje pristup i pravo na korištenje podataka, bez naknade, za statističku i znanstveno-istraživačku obradu i prezentaciju, studentima i nastavnicima Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru osiguravajući ključnih informacija kao temelj donošenja odluka za poslovni sektor i nositeljima vlasti u FBiH.

https://fia.ba/