Ekvivalencija diploma - odluka, zahtjev i upute

Ekvivalencija diploma - odluka, zahtjev i upute

Naknada za postupak ekvivalencije ranije stečenog naziva diplome s novim nazivom od 1. siječnja 2024. iznosi 100 KM. 

Naknada za izdavanje Potvrde o ekvivalenciji uplaćivati će se na transakcijski  račun  3381302271312140 kod UniCredit bank d.d. Mostar.

Odluka o visini naknade za izdavanje Potvrde o ekvivalenciji ranije stečenog naziva s novim nazivom na Sveučilištu u Mostaru nalazi se na sljedećem linku (KLIKNI I PREUZMI TEKST ODLUKE)

Novi zahtjev za izdavanje potvrde o ekvivalenciji ranije stečenog naziva s novim nazivom koji vrijedi od 1. siječnja 2024. nalazi se na sljedećem linku (KLIKNI I PREUZMI NOVI ZAHTJEV)

Zahtjev predajete osobno u tajništvu fakulteta ili šaljete na dolje navedenu adresu.

Adresa: 
 Matice hrvatske bb,
 88000 Mostar

Sve informacije, možete dobiti na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru na sljedećim kontaktima.

Kontakt:

 ☏036/355-100  (centrala) Nazovi!
 ☏036/355-104  (studentska služba) Nazovi!
 ☎036/355-130 (fax)

 e-mail: dekanat@ef.sum.ba

Društvene mreže:

        Facebook        Instagram

Dobro nam došli!

Naša lokacija: