Potpisan Sporazum o suradnji sa tvrtkom NSoft d.o.o Mostar

Potpisan Sporazum o suradnji sa tvrtkom NSoft d.o.o Mostar

Danas je u sjedištu tvrtke NSoft  d.o.o. Mostar potpisan Sporazum o suradnji između Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i NSofta.

Sporazum su potpisali ispred NSofta Dario Jurčić (CEO) i dekan Ekonomskog fakulteta red. prof. dr. sc. Igor Živko. Potpisivanju sporazuma i radnom sastanku nazočili su ispred NSofta Ivana Perković direktorica ljudskih resursa i Ana Sović izvršni direktor za poslovne operacije, a ispred Ekonomskog fakulteta red. prof. dr. sc. Dražena Gašpar, red. prof. dr. sc. Brano Markić i Damir Lucović.

Potpisanim Sporazumom počinje realizacija predviđenih aktivnosti  kojim će se unaprijediti praktična znanja studenata Ekonomskog fakulteta posebice smjera Poslovne informatike.