Radionica - Obračun poljoprivredne proizvodnje

Radionica - Obračun poljoprivredne proizvodnje

U okviru kontinuiranog profesionalnog razvoja za certificirane računovođe Centar za cjeloživotno učenje Ekonomskog fakulteta u utorak, 12.12.2023. od 9:30 sati organizira radionicu na temu: "Obračun poljoprivredne proizvodnje".

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Poziva Vas na

RADIONICU

na temu

Obračun poljoprivredne proizvodnje“

(Mostar, 12.12.2023., u 09:30 sati, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru)

IN CLASS - fizički u Amfiteatru Ekonomskog fakulteta i ONLINE

KLIKOM PREUZMITE PRIJAVNI OBRAZAC

SADRŽAJ RADIONICE

9:30 – 10:00 REGISTRACIJA SUDIONIKA

10:00 – 10:45 Računovodstveni okvir za obračun poljoprivredne proizvodnje (izv.prof.dr.sc. Mirjana Hladika)

  • priznavanje i mjerenje biološke imovine
  • priznavanje i mjerenje poljoprivrednih proizvoda
  • određivanje fer vrijednosti i evidentiranje promjena fer vrijednosti biološke imovine i poljoprivrednih proizvoda
  • prestanak priznavanja biološke imovine i poljoprivrednih proizvoda

10:45 – 12:15 Računovodstveno evidentiranje stočarske proizvodnje (izv.prof.dr.sc. Mirjana Hladika)

  • ulaganja u osnovno stado
  • ulaganja u jednogodišnju stočarsku proizvodnju

12:15 – 13:00 Pauza sa zakuskom

13:00 – 14:00 Računovodstveno evidentiranje biljne proizvodnje (izv.prof.dr.sc. Mirjana Hladika)

  • ulaganje u višegodišnje nasade
  • ulaganja u jednogodišnje nasade

14:00 – 15:00 Računovodstveno evidentiranje poljoprivrednih proizvoda (izv.prof.dr.sc. Mirjana Hladika)

15:00 – 15:45 Računovodstveno evidentiranje državnih potpora u poljoprivredi (izv.prof.dr.sc. Mirjana Hladika)

  • državne potpore za biološku imovinu mjerenu po trošku – primjena MRS-a 20 Računovodstvo za državne potpore i objavljivanje državne pomoći
  • državne potpore za biološku imovinu mjerenu po fer vrijednosti – primjena MRS-a 41 Poljoprivreda

15:45 – 16:30 Diskusija, pitanja i odgovori na probleme iz prakse (izv.prof.dr.sc. Mirjana Hladika)

 

Program Radionice:

Radionica je podijeljen u pet modula, a bazirana je na prezentacijama predavača te otvorenoj diskusiji sa sudionicima Radionice.

Participacija troškova

Sudionici sudjeluju u pokriću troškova Radionice u iznosu od  100,00 KM (s uključenim PDV-om).

Uplate na ime pokrića troškova Radionice se vrše prije početka Radionice na transakcijski račun Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru s naznakom: „Za Radionicu“, otvorenog u UniCredit banci na broj: 3381302271312140

Prijava na Radionicu

Elektronskoj prijavi na Radionicu možete pristupiti klikom na PRIJAVNI OBRAZAC.

Molimo da skeniranu uplatnicu pošaljete na našu  e-mail adresu: kpe.efsum@gmail.com najkasnije do 11.12.2023. u 14 sati.

Informacija o bodovanju Radionice

Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH Odobrenjem broj OD-110/23 od 30.11.2023 ovu radionicu odnosno pojedinačni program KPR vrednuje kao 7 sati/bodova ili ekvivalentnih obrazovnih jedinica. Sukladno članku 10. stavak 4. Pravilnika, a s obzirom na obuhvat, oblasti i sadržaj tema svih prijavljenih modula u pojedinačnom programu, od ukupnog broja bodova 5 bodova se priznaje kao opća obuka, dok se 2 boda priznaje kao specijalistička obuka.

Dodatne informacije o Radionici

Materijali s Radionice će prijavljenim sudionicima Radionice biti distribuirani elektronskim putem poslije završetka Radionice.

Lagani hladni obrok (zakuska) će biti dostupna svim sudionicima Radionice u terminu pauze.

Kontakt info

Kontakt telefon i e-adresa za sve dodatne informacije i pitanja u vezi sa ovom Radionicom su:

036/ 355 – 100 i/ili  kpe.efsum@gmail.com