Obavijest o upisima u Centru Vitez

06.10.2023 - 11:25
Obavijest o upisima u Centru Vitez

Upis u starije godine studija i obnove za studente upisane u Centru u Vitezu bit će u petak 13.10.2023. od 13 do 16 sati u studentskoj službi.  

Naknadni upisi neće biti mogući. 

Studenti koji su slali e-mailom uplatnice za proteklu godinu trebaju dostaviti originalne pri dolasku na upis, kao i sada pri dolasku na upis dostaviti uplatnicu za školarinu/obnovu i za studentski zbor.

Žiro račun za školarinu/obnovu je 3381302271411177.

Žiro račun za Studentski zbor je 3381302231566875.

Trošak upisa u stariju godinu je školarina. Trošak obnove je po nepoloženom predmetu, izračunava se dijeljenjem školarine s brojem predmeta na godini koja se obnavlja.

Za Studentski zbor plaćaju svi studenti 10 KM. 

Ukoliko trebate neki dokument da vam se pripremi ili dostavi javite se do četvrtka 12.10.2023. do 10 sati na e-mail referada@ef.sum.ba